De Microsoft .NET Framework Repair Tool is klaar (2023)

Ingang

De Microsoft .NET Framework Repair Tool detecteert veelvoorkomende problemen die van invloed zijn op de installatie of updates van Microsoft .NET Framework. De tool probeert deze problemen op te lossen door bekende tijdelijke oplossingen te gebruiken of door beschadigde installaties van ondersteunde versies van .NET Framework te repareren. De tool heeft een eenvoudige, op een wizard gebaseerde gebruikersinterface (UI). Het ondersteunt ook het gebruik van de opdrachtregel in combinatie met meer geavanceerde opties.

Microsoft heeft de volgende bijgewerkte versie van de Microsoft .NET Framework Repair Tool uitgebracht.

uiteindelijke versie

Laatste update: 11/11/2019
Editie:v1.4
Versie:4.8.04072.00
Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Wijzigingen opgenomen in v1.4

 • De tool ondersteunt nu Microsoft .NET Framework 4.8, 4.7.2, 4.7.1, 4.7 en 4.6.2. Daarom zijn reparatie en reparatie ook van toepassing op deze producten.

  De tool ondersteunt alle functies van de vorige versie.


Notities

 • De .NET Framework Repair Tool is alleen beschikbaar in het Engels.

 • Ondersteunde platforms en .NET Framework-versies worden vermeld in de "Getroffen configuraties'.

Downloadinformatie

De nieuwste versie van de .NET Framework Repair Tool kan worden gedownload via het volgende Microsoft Downloadcentrum:

De Microsoft .NET Framework Repair Tool is klaar (1) Microsoft .NET Framework-reparatieprogramma

Ondersteunde opdrachtregelopties voor dit hulpprogramma

Standaard optie

Beschrijving

Gebruik

/? Met hulp

Geeft helpinformatie weer.

NetFxRepairTool.exe /?

/q Z /tiho

stille modus. Er is geen gebruikersinteractie vereist en de tool probeert alle reparaties/reparaties uit te voeren en slaat een logbestand op.
De opties "/q" en "/p" sluiten elkaar wederzijds uit.

NetFxRepairTool.exe /q

/p OF / passief

Onbeheerde modus. Alleen de voortgangsbalk wordt weergegeven.
De opties "/q" en "/p" sluiten elkaar wederzijds uit.

NetFxRepairTool.exe /str

/a OF /voeg bron toe

Offline reparatiemodus. De herdistribueerbare installatiebestanden die nodig zijn voor herstel, worden gekopieerd van een netwerkshare of directorypad dat is opgegeven met de tag "/addsource". Dit moet over het algemeen worden gebruikt wanneer het hulpprogramma wordt uitgevoerd in een uitgeschakelde of vergrendelde omgeving.

NetFxRepairTool.exe /a <piranha>

Voorbeeld:
NetFxRepairTool.exe /a "\\SharePc\ShareFolder"

/r OF /reparatie

Optioneel kunt u een terugdraaibewerking instellen voor een reeks specifieke productbasislijnen. Als deze optie niet is opgegeven, probeert het hulpprogramma alle geïnstalleerde ondersteunde versies van .NET Framework te herstellen.
"/repair" kan ook worden gebruikt in combinatie met "Geen" om alleen de fixes toe te passen en de fix voor het basisproduct over te slaan. Bij gebruik in combinatie met "Geen", mag de optie "/addsource" niet worden opgegeven.
Deze optie is alleen van toepassing in stille en passieve modus.

NetFxRepairTool.exe /r <versie 1>; <versie 2>

Ondersteunde versiewaarden: .net35, .net4, .net45, .net451, .net452, .net46, .net461, .net462, .net471, .net472, .net48, geen

Voorbeelden:
NetFxRepairTool.exe /q /r .net4
NetFxRepairTool.exe /q /r .net35;. netto45

/l VAN /logs

Stelt optioneel het gewenste pad in naar de directory van het logbestand (FixDotNet*.cab) gegenereerd door de tool. De standaardlocatie (niet gespecificeerd door deze optie) van het CAB-bestand is een map op het bureaublad van de huidige gebruiker.

NetFxRepairTool.exe /l <piranha>

Voorbeeld:
NetFxRepairTool.exe /l %temp%

/c OF /collectie alleen

Alleen logboekverzamelingsmodus. Deze modus kan .NET Framework-installatielogboeken verzamelen, wat handig is voor het oplossen van problemen. Er worden geen herstel- of herstelbewerkingen uitgevoerd wanneer deze optie is opgegeven.
Deze optie is alleen van toepassing op de stille en passieve modus en heft alle andere bewerkingen op.

NetFxRepairTool.exe /q /c
Z
NetFxRepairTool.exe /p /c

/n OF /noceipzgoda

Schakel het verzenden van feedback naar Microsoft uit. Standaard (als de vlag niet is opgegeven), wordt aangenomen dat de gebruiker ervoor heeft gekozen om gebruiksgegevens naar Microsoft te sturen.
Deze optie is alleen van toepassing in stille en passieve modus.

NetFxRepairTool.exe /q /n
Z
NetFxRepairTool.exe /p /n

Meer informatie

Programma-opties repareren

De .NET Framework Repair Tool bestaat uit vier stappen:

 1. Poging om installatieproblemen op te lossen

 2. Pas patches toe (gebruikerstoestemming vereist)

 3. Pogingen om alle geïnstalleerde .NET Framework-versies te herstellen

 4. Verzamelt logboeken (vereist toestemming van de gebruiker)

Het hulpprogramma kan een of meer wijzigingen aanbrengen in de geïnstalleerde versie van .NET Framework. Het kan bijvoorbeeld de status van Windows Installer op uw computer verbeteren, discretionaire toegangsbeheerlijsten (DACL's) voor specifieke mappen vervangen of problemen oplossen die verband houden met onjuiste of beschadigde updateregistratie.

(Video) How to repair .net framework on windows 10

Offline ondersteuning

De .NET Framework Repair Tool biedt een optie om de versies van .NET Framework die op uw computer zijn geïnstalleerd te herstellen (stap 3 van de procedure in het gedeelte Recovery Tool Options). De tool vereist herdistribueerbare bestanden om ervoor te zorgen dat deze versies beschikbaar zijn op het moment van reparatie. De tool downloadt deze pakketten standaard van internet tijdens de reparatie. Als uw computer een beperkte of geen internetverbinding heeft, moet u de offlinemodus gebruiken voor reparatie. Voer hiervoor inoptie /bron toevoegensamen met het pad naar de map met de bestanden die opnieuw moeten worden gedistribueerd, zoals in het volgende voorbeeld:

NetfxRepairTool.exe /addsource \\SHARE_PC\SHARE_FOLDERAls de reparatietool de vereiste herdistributie niet vindt in de opgegeven map, zal het proberen het bestand van internet te downloaden. De reparatietool kan dit niet als het vereiste bestand niet kan worden gedownload. De volgende tabel bevat de .NET Framework-bestanden die opnieuw kunnen worden gedistribueerd.

Versie en profiel

Architectuur

Bestandsnaam van het installatieprogramma

URL

.NET Framework 4.8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4.7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4.6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4.5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=255995

.NET Framework 4-clientprofiel

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247966

.NET Framework 4-clientprofiel

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 woordspeling

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 woordspeling

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

.NET Framework 3.5 SP1, .NET Framework 3.0 SP2, .NET Framework 2.0 SP2 (installeer gewoon .NET Framework 3.0 en 3.5)

x86, x64

dotnetfx35.exe

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259762

Stille modus en passieve modus

Alle functies van de reparatietool kunnen worden geautomatiseerd door de tool in stille of passieve modus uit te voeren. Dit heeft als voordeel dat er geen gebruikersinteractie nodig is om de tool uit te voeren. Dit is vooral handig voor grote implementaties waarbij systeembeheerders de tool kunnen configureren (via de opdrachtregel) en logboeken kunnen verzamelen van specifieke locaties.

Gegevens verzamelen

Naast het verzamelen van diagnostische informatie over de installatie, verzamelt de .NET Framework Repair Tool ook informatie over het gebruik van hulpprogramma's. Gebruiksgegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de .NET Framework-reparatietool te verbeteren en installatiegegevens worden gebruikt om de installatie van .NET Framework te verbeteren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden of verkocht aan derden. LezenPrivacyverklaring Microsoft .NET Framework-reparatietoolVoor meer informatie.

Zie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden:

119591Download Microsoft-ondersteuningsbestanden van online services

Microsoft heeft dit bestand gecontroleerd op virussen. Er is virusdetectiesoftware gebruikt die volledig up-to-date was op de datum waarop het bestand werd gedeeld. Het bestand wordt opgeslagen op beveiligde servers die ongeautoriseerde wijzigingen aan het bestand helpen voorkomen.

AandachtDe gegevensverzamelingsfunctie maakt een gecomprimeerd .NET Framework-installatielogcabbestand. Na het verwerken van de records, maakt de tool een .cab-bestand met de naam "FixDotNet*.cab" of iets dergelijks en slaat het op op het bureaublad van de huidige gebruiker (indien uitgevoerd in UI-modus) of op een opgegeven locatie. Nadat u op de wizard hebt gekliktCompleetklikken, wordt een .cab-bestand met records verzonden naar Microsoft.

Het bestand FixDotNet*.cab blijft op uw bureaublad staan ​​(of op een specifieke locatie), ongeacht of u ervoor kiest om gegevens naar Microsoft te sturen of niet.

Wanneer u de optie /q gebruikt, raden we ook aan om de optie "/logs" te gebruiken om logboeken op een specifieke locatie of netwerkshare op te slaan ter ondersteuning van bedrijfsscenario's.

De Microsoft .NET Framework Repair Tool is klaar (2)


Versie geschiedenis

Versie 1.4

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Voegt ondersteuning toe voor .NET Framework 4.6.2 tot .NET Framework 4.8.

(Video) How to Repair the Microsoft .NET Framework

Versie v1.3

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Hiermee wordt de ondersteuning voor .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4.6 en .NET Framework 4.6.1 uitgebreid.

Versie v1.2

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)

Ondersteuning voor opdrachtregel toegevoegd voor stille modus en passieve toolmodus. Nu vereist de tool niet dat u alleen in de gebruikersinterface werkt. Daarom kan de taak worden geautomatiseerd.

De tool ondersteunt nu .NET Framework 4.5 en .NET Framework 4.5.1. Daarom geldt reparatie en onderhoud ook voor deze producten.

Er is een nieuwe optionele opdrachtregeloptie toegevoegd waarmee de reparatie van specifieke .NET Framework-versies de reparatie van andere geïnstalleerde versies tegelijkertijd kan overschrijven.

Het logbestand dat door de reparatietool is gegenereerd, kan nu optioneel worden opgeslagen op een door de gebruiker opgegeven locatie met behulp van opdrachtregelopties. Deze nieuwe optie vervangt de standaardlocatie. Dit is het bureaublad van de huidige gebruikerUI-modik heb kaart %temp%de stillezpassiefmanier.

Met een nieuwe optie kunt u het reparatieprogramma uitvoeren in de uitvoeringsmodusAlleen logboekverzamelingzonder patches of reparaties. Deze optie geeft u de flexibiliteit om records te verzamelen en te bekijken voordat u de daadwerkelijke fixes toepast.

Nieuwe aanvullende ondersteuning toegevoegd waarmee u zich kunt afmelden voor gegevensverzamelingde stillezpassiefmanier.

Vrijgeven: v1.1

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)
Versie 1.1 breidt de ondersteuning uit voor .NET Framework 3.5 SP1 (dit omvat .NET Framework 3.0 SP2 en .NET Framework 2.0 SP2). Versie 1.1 voegt ook offline ondersteuning toe voor computers met beperkte of geen internetverbinding.

Release: v1.0

Ondersteunde talen: Engels (Verenigde Staten)
Versie 1.0 is de eerste versie van de tool die .NET Framework 4 en zijn updates ondersteunt.

(Video) Quick Fix for Microsoft .NET Framework

Getroffen configuraties

U kunt de .NET Framework Repair Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor de volgende configuraties:

 • .NET Framework 4.8 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 4.7.2 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 4.7.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 4.6.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 4.6 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 2 (SP2) voor Windows Server 2008

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

   (Video) How to Fix .Net Framework 3.5 Error 0x800f081f in Windows 10 | ✅ Simple and Working

 • .NET Framework 4.5.2 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 2 (SP2) voor Windows Server 2008

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 4.5.1 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 2 (SP2) voor Windows Server 2008

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 4.5 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 2 (SP2) voor Windows Server 2008

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

 • .NET Framework 4 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 2 (SP2) voor Windows Server 2008

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows 7

  • Windows Server 2008 R2

  • Servicepack 1 (SP1) voor Windows Server 2008 R2

   (Video) How to install .Net Framework 4 on windows 7 | .net error in windows 7 | Fix all version .net error

 • .NET Framework 3.5 SP1 op de volgende besturingssystemen:

  • Servicepack 2 (SP2) voor Windows Server 2008

FAQs

What is .NET Framework repair tool? ›

NET Framework Repair Tool detects frequently occurring issues that affect the Microsoft . NET Framework setup or updates. The tool tries to resolve those issues by applying known fixes or by repairing the corrupted installations of the supported .

How do I fix a corrupted .NET Framework? ›

1. Run the . NET Framework Repair Tool
 1. Go to the Microsoft . ...
 2. Scroll down to the Download information section.
 3. Next, click on the Microsoft . ...
 4. Once downloaded, double-click on the Netfxrepairtool.exe to run the repair tool. ...
 5. Accept the conditions and click Next.
Dec 6, 2022

How do I run a repair on .NET Framework? ›

Use the . NET Framework Repair Tool
 1. Select the files to download and click Next:
 2. Run the NetFxRepairTool.exe file. ...
 3. You will see changes the tool recommends making. ...
 4. When the changes are made, do not click Finish but click Next:
 5. On the final step, click Finish:
 6. Restart your machine.

How do I fix .NET Framework on Windows 10? ›

Press Windows key + X to bring up the hidden power user menu and select Command Prompt (Admin). Restart your computer, then try enabling . NET Framework again. If the problem persists, the next option you can attempt is a PC repair upgrade using Advanced startup.

Does Microsoft have a repair tool? ›

The Microsoft Support and Recovery Assistant works by running tests to figure out what's wrong and offers the best solution for the identified problem. It can currently fix Office, Microsoft 365, or Outlook problems.

Is Windows Repair tool safe? ›

The PC Repair tool is deemed safe and secure by Microsoft Security itself and other well-known antivirus programs.

Is there a Windows 10 repair tool? ›

Instead of fix-it tools, Windows 10 uses troubleshooters to help you solve problems with your PC. To run a troubleshooter: Select Start > Settings > Update & Security > Troubleshoot, or select the Find troubleshooters shortcut at the end of this topic.

How to repair .NET Framework 3.5 on Windows 10? ›

Resolution
 1. Close all running software applications.
 2. Go to Windows Start Menu -> Control Panel -> Add or Remove Programs or Program and Features.
 3. Select Microsoft . ...
 4. Click Change, Remove or Repair. ...
 5. Select the Repair option, click Next.
 6. The wizard will perform a repair on the . ...
 7. It is suggested to restart the computer.

How to fix Microsoft .NET Framework error unhandled exception? ›

For Windows 10, verify if all available software updates, system updates, and video drivers, are installed.
 1. Update Revit to the latest available version (see: Install Updates, Add-ons, and Enhancements).
 2. Install all available Windows updates: Update Windows 10 (Microsoft).
Dec 27, 2022

How do I run a repair command? ›

Repair Windows 10 Using Command Prompt FAQs
 1. Entering the CMD windows.
 2. Type in sfc /scannow, and press the Enter key. ...
 3. If the SFC command doesn't work. ...
 4. Type in DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth to scan the corruptions of Windows images.
 5. Type in DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:repairSource\install.
May 24, 2023

How do I restart .NET Framework service? ›

Open the Services app. Select your service in the list, right-click it, and then select Start.

How do I run setup repair? ›

Method 1: Startup repair tool
 1. Start the system to the installation media for the installed version of Windows. ...
 2. On the Install Windows screen, select Next > Repair your computer.
 3. On the Choose an option screen, select Troubleshoot.
 4. On the Advanced options screen, select Startup Repair.
Feb 8, 2023

How do I manually install .NET Framework on Windows 10? ›

Enable the .NET Framework 3.5 in Control Panel
 1. Press the Windows key. on your keyboard, type "Windows Features", and press Enter. ...
 2. Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) check box, select OK, and reboot your computer if prompted.
Jul 23, 2022

Why I Cannot install NET Framework? ›

You must be an administrator on the computer to install the .NET Framework. Setup cannot continue because a previous installation requires your computer to be restarted. Please restart your computer and rerun Setup. A restart is sometimes required to fully complete an installation.

Why can't I install .NET Framework? ›

Go to Control Panel > Programs > Turn Windows features on or off, verify if . NET Framework 3.5 checkbox is selected and then proceed with the software installation. If the error persits, we will have to force the installation with the Windows command prompt (CMD). Prior to this step, we need to have the .

What is the repair tool? ›

The repair tool is a tool is used for repairing buildings and was a replacement for using sap. It is also very useful as a tool for clearing bush and collecting sticks from small trees as it swings very quickly, requires no stamina, and can be used while sprinting.

What is Windows repair tool? ›

PC repair tools are software that aid in tuning your operating system by targeting specific issues it may encounter and neutralize these issues to restore or improve the PC's overall user experience. Expert Advice: Before opting for a PC repair tool, make sure you have updated your PC to the latest version.

Will Windows repair delete my files? ›

It will delete all personal files on your device and the partition on your hard drive currently being used for your recovery drive. Before you begin, make sure you have the following: An internet connection.

Is Windows Repair All in One free? ›

Windows Repair (All in One) is another free and useful Windows 10 repair tool you can use to repair numerous Windows 10 issues.

How do I repair Windows without losing files? ›

FAQ
 1. Right-click Start and click Settings.
 2. Click Update & Security.
 3. Click Recovery.
 4. Click Get started (under Reset this PC).
 5. Choose whether you want to keep your files or perform a clean install.
 6. Follow the provided instructions to complete the reinstall.
Mar 7, 2023

Can corrupted Windows 10 be fixed? ›

Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files. If some Windows functions aren't working or Windows crashes, use the System File Checker to scan Windows and restore your files.

How do you check if Windows 10 is corrupted? ›

 1. Click Start.
 2. In the search bar, type CMD .
 3. Right-click CMD.exe and select Run as Administrator.
 4. On the User Account Control (UAC) prompt, click Yes.
 5. In the command prompt window, type SFC /scannow and press Enter .
 6. System file checker utility checks the integrity of Windows system files and repairs them if required.
Jan 3, 2022

Is Windows 10 Automatic Repair tool free? ›

Microsoft own offers some built-in free Windows 10 repair tools to help you repair Windows 10 problems, including Startup Repair, SFC Scannow, Reset this PC, System Restore, etc.

Can you reinstall .NET Framework? ›

NET Framework can be reinstalled from Windows 7 and older OS. It will show up in Programs and Features (Add or Remove Programs for Windows XP) amidst the list of installed programs.

Where is .NET Framework installed? ›

Check for .

NET by navigating to Microsoft.NET\Framework under your Windows folders. The complete path is usually 'C:\Windows\Microsoft.NET\Framework. Each of the installed . NET versions will have its own folder.

How to enable .NET Framework 3.5 in Windows 10 using DISM? ›

Steps
 1. Open a command prompt with administrator user rights (Run as Administrator).
 2. To install .NET Framework 3.5 from installation media located on the D: drive, use the following command: Windows Command Prompt Copy. DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs.
Dec 15, 2021

How do I fix Microsoft NET Framework 3.5 error? ›

Top 5 Ways to Fix . NET Framework 3.5 Missing in Windows 10 [MiniTool Tips]
 1. Solution 1: Enable the . NET Framework 3.5 in Control Panel.
 2. Solution 2: Install . NET Framework 3.5 with the DISM Command.
 3. Solution 3: Download the Latest Windows Updates.
 4. Solution 4: Perform an SFC/DISM Scan.
 5. Bottom Line.
Feb 6, 2023

How do I enable Microsoft .NET Framework? ›

Activating . Net framework
 1. Click the Windows Start button usually located on the bottom left-hand side of your Windows. ...
 2. Select Control Panel. ...
 3. Select the Programs and Features option. ...
 4. Click the Turn Windows features on or off option in the top left and corner of the window. ...
 5. Make sure both .
Oct 11, 2021

How do I uninstall .NET Framework? ›

Uninstall the tool
 1. Open Add or Remove Programs.
 2. Search for Microsoft . NET SDK Uninstall Tool .
 3. Select Uninstall.
Mar 9, 2023

Does .NET Framework require a reboot? ›

NET Framework into the UUP, so users who move to Windows 11 version 22H2 will get automatic updates and will not need to reboot as many times.

Does installing .NET Framework require a reboot? ›

The . NET Framework 4.5 installer uses the Restart Manager to prevent system restarts whenever possible during installation. If your app setup program installs the . NET Framework, it can interface with the Restart Manager to take advantage of this feature.

Do I need to reboot after installing .NET Framework? ›

The . NET Framework setup will require a reboot when one of the files it needs to install is in use during installation. There are a handful of files that are shared by all versions of the . NET Framework, so if there is an earlier version of the .

How do I boot into Windows repair menu? ›

At the Windows desktop, open the Settings, by pressing the Win + I keys together. Select System. Click on Recovery from the right side menu. Under Recovery Options, click the Restart Now button on the right side of the screen.

How do I fix my startup repair not working? ›

1. Restart your computer and then on the screen titled "Choose an option", click Troubleshoot > Advanced options > Command Prompt. 2. In the Command Prompt window, type chkdsk C: / f /r and press Enter to check your system partition for corrupted, invalid or deleted system files.

What do I do if Windows Startup Repair doesn't work? ›

What to Do if Startup Repair Fails to Fix Your PC
 1. Troubleshoot the Issue in Safe Mode. There might be an active background process interfering with the system's operation, which may explain why you're facing the problem. ...
 2. Rebuild BCD and Run CHKDSK. ...
 3. Restore the Registry Editor. ...
 4. Reset Your PC.
Oct 5, 2022

How to install .NET Framework using command prompt? ›

Install . NET Framework 3.5 using the command prompt or PowerShell
 1. Open an elevated command prompt.
 2. Type the following command: Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"NetFx3"
 3. Once you press Enter, Windows will download and install . ...
 4. Alternatively, open PowerShell as Administrator.
Sep 17, 2019

Do I need to install .NET Framework? ›

You need .NET Framework installed to run applications on Windows that were created using .NET Framework. It's already included in many versions of Windows.

Which .NET Framework is installed on Windows 10? ›

Windows 10 (all editions) includes the . NET Framework 4.6 as an OS component, and it is installed by default. It also includes the . NET Framework 3.5 SP1 as an OS component that is not installed by default.

Can I install .NET Framework on Windows 10? ›

The .NET Framework 4.6.2 is the latest supported .NET Framework version on Windows 10 1507 and 1511. The .NET Framework 4.6.2 supports apps built for the .NET Framework 4.0 through 4.6.2.

How do I install or update .NET Framework? ›

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework
 1. Select the Latest Update Package Version.
 2. Download the Runtime package.
 3. Locate that file after it downloads.
 4. Double-click the file to start the setup wizard.
 5. Follow the instructions. The install wizard guides you through the setup.
 6. Once done reboot the PC. Shift4.
Jan 9, 2023

How to install .NET Framework offline in Windows 10? ›

How to: How to Enable . NET Framework 3.5 on Windows 10 Offline
 1. Step 1: Find your SXS folder. This will be located within your Windows 10 ISO in the Sources folder. ...
 2. Step 2: Run command to enable . NET. ...
 3. Step 3: Create batch file to run on multiple computer. ...
 4. Step 4: Complete.
Mar 21, 2016

What does Windows repair tool do? ›

Fixes certain problems, such as missing or damaged system files, that might prevent Windows from starting correctly. Restores your computer's system files to an earlier point in time without affecting your files, such as e‑mail, documents, or photos.

What is Microsoft repair tool? ›

Microsoft Office has a Quick Repair tool that helps you repair your Office programs and features. If one of your Office applications can't start or has other issues, you can try to use the Office Quick Repair tool to see if it can fix the problem.

How do I use Microsoft repair tool? ›

Select Start > Settings > Update & Security > Troubleshoot, or select the Find troubleshooters shortcut at the end of this topic. Select the type of troubleshooting you want to do, then select Run the troubleshooter. Allow the troubleshooter to run and then answer any questions on the screen.

Will Windows Repair delete my data? ›

It will delete all personal files on your device and the partition on your hard drive currently being used for your recovery drive. Before you begin, make sure you have the following: An internet connection.

Does Windows repair delete programs? ›

While the built-in recovery option allows you to reinstall the OS and keep your personal files, it will still delete all your installed apps. This is where the Windows upgrade option comes in handy.

How do I fix corrupted files in Windows 10? ›

1. Run the SFC Scan to Repair Corrupt System Files
 1. Enter "cmd" in the Windows search bar.
 2. Right-click on Command Prompt and select Run as administrator.
 3. Enter the command "SFC /scannow" and press Enter. ( Be sure to add a space between "SFC" and "/scannow")
Jun 13, 2022

What are the 3 types of repair? ›

The Three Types of Maintenance
 • Corrective Maintenance.
 • Preventative Maintenance.
 • Predictive Maintenance.
May 15, 2015

How to repair .NET Framework on Windows Server 2016? ›

On the Programs and Features window, select Microsoft . NET Framework 4.5 or later, then click Uninstall/Change. Select Repair, then Next. Follow on-screen instructions to repair the application.

What is Startup Repair tool? ›

The Startup Repair tool automatically fixes many common problems. The tool also lets you quickly diagnose and repair more complex startup problems. When the computer detects a startup problem, the computer starts the Startup Repair tool. When the tool starts, it performs diagnostics.

How do I fix a boot startup problem? ›

Our advice is to start with the easiest fixes and, in order, move to the harder ones.
 1. Try Windows Safe Mode. ...
 2. Check Your Battery. ...
 3. Unplug All Your USB Devices. ...
 4. Turn Off Fast Boot. ...
 5. Check Your Other BIOS/UEFI Settings. ...
 6. Try a Malware Scan. ...
 7. Boot to Command Prompt Interface. ...
 8. Use System Restore or Startup Repair.
Jul 7, 2021

How do I use boot repair tool? ›

Fixing Startup Issues with Boot Repair
 1. On Boot Repair's main window, click Recommended repair to begin the repair process. ...
 2. Once the repair completes, click OK when you see a message similar to the one below. ...
 3. Now, unplug your bootable USB drive, reboot your machine, and verify that the boot issue is fixed.
Jan 30, 2023

Does Windows 11 have a repair tool? ›

Microsoft Software Repair Tool. Microsoft Software Repair is a nice straightforward tool designed by Microsoft to help mitigate software issues on Surface devices, but it can be used with Windows 10/11 installations on other devices just as effectively. This tool restores Windows 10/11 to its default settings.

Videos

1. [SOLVED] How to fix .NET framework error | v4.0 or upper
(Skilled Insaan)
2. Fix The .NET Framework 4.7.2 is not supported on this operating system error in windows 10/8/7
(Theta Box)
3. How to fix .NET Framework 3.5 in 8, 8.1 and Windows 10 [2020] 100% WORK
(UsGadget)
4. How to Install .Net Framework and Avoid Any Installation Errors on Windows 7, 8, and 10 in 2022
(RedTECH)
5. [Solved] Dot Net Installation Did Not Succeed | You must first install following version of Dot Net
(Computics Lab)
6. Day 4: Process Explorer Metrics and Troubleshooting Windows Applications
(TechsavvyProductions)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 25/09/2023

Views: 6661

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.